İş hukukunda “Kötü Niyet Tazminatı” nedir?

Bazen kıdem ve ihbar tazminatı almanın mümkün olmadığı hallerde hak kazanmanın söz konusu olduğu kötü niyet tazminatı nedir? Bu tazminat hakkı nasıl kazanılır?

0

İş güvencesi kapsamının dışında kalan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence kötü niyetli olarak feshine karşılık öngörülmüş hukuki yaptırım olan Kötü Niyet Tazminatı ile  bazen kıdem ve ihbar tazminatı almanın mümkün olmadığı hallerde dahi tazminatına hak kazanmak mümkün…

Kötü niyet tazminatına hak kazanmak için 3 önemli şart gerekli:

1) İş güvencesinden yararlanamıyor olmak,

2) Belirsiz süreli iş sözleşmesinin olması,

3) İş sözleşmesinin işverence kötü niyetle feshedilmesi.

İş güvencesi kapsamı nedir? (1. madde)

30 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerin belirsiz süreli iş sözleşmesi geçerli bir sebep olmadan feshedilen ve en az 6 ay çalışmış olan işçinin (işveren vekili olmaması koşuluyla) İş Kanunu madde 18 uyarınca işe iade talebi de dahil olmak üzere muhtelif taleplerde bulunabilmesidir. Bu durumda iş güvencesi kapsamında kalmayan işçi işe iade talep edemese de kötü niyet tazminatı talep edebiliyor. (Yani kötü niyet tazminatı hakkaniyetin sağlanması açısından oldukça önemli bir kavram)

İş sözleşmesinin belirsiz olmasından kastedilen nedir? (2. madde)

Eğer iş sözleşmesinin belirli süreli yapılmasını gerektiren objektif nedenler yoksa ya da sözleşme sürekli yenilerek işverence kanunun etrafından dolaşılıyorsa o iş sözleşmesi artık belirsiz süreli kabul edilir.

İş sözleşmesinin işverence kötü niyetle feshedilmesi ne anlama geliyor? (3.madde)

İşçinin hukuka aykırı olmayan bir takım eylemleri yapması veya yapmaması ya da belirli özellikli taşıması sebebiyle sözleşmenin işverence sonlandırılmasıdır. Örneğin, işçinin sendika üyeliği, cinsiyeti, cinsel yönelimi, gebelik, doğum, sendika üyeliği, işveren aleyhine şahitlik yapması, işverene dava açması veya işvereni şikayet etmesi gibi. Bu saydığımız veya benzer durumlarda başkaca daha kuvvetli bir sebep olmaksızın işverenin işçiyi işten çıkarması kötü niyetle fesih olarak nitelendirilir. Ancak bu konuda ispat yükü işçiye yüklenmiştir.

Kötü niyet tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?

Şartlar sağlanıyorsa ve iş sözleşmesi işverence kötü niyetli olarak feshedilmişse işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında kötü niyet tazminatı ödenecektir (İş Kanunu madde 17/6, Borçlar Kanunu madde 434).

Bu kapsamda:

  • Kıdemi 6 aya kadar olan işçiler için 6 haftalık,
  • Kıdemi 6 ay-1,5 yıl arasında olan işçiler için 12 haftalık,
  • Kıdemi 1,5 – 3 yıl arasında olan işçiler için 18 haftalık,
  • Kıdemi 3 yıldan fazla olan işçiler için 24 haftalık ücret kötü niyet tazminatı olarak belirlenir. Ve mahkemece belirlenecek diğer tazminatların yanı sıra bu miktar da işçiye ödenir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan kötü niyet tazminatı zaman aşımı 5 yıldır.

Kaynak: Avukat Oğuz Kara

 

 
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin