Kentsel dönüşümün tarihi Osmanlı Dönemi’ne uzanıyor..

0
Fortes Mühendislik AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yavuz Kılıç

Kentsel dönüşüm tarihinin Osmanlı Dönemi’ne kadar uzandığını belirten Fortes Mühendislik AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kılıç, imparatorluğun son yüzyılında kentsel dönüşüm faaliyetlerinin, diğer ülkelerle gerçekleştirilen ekonomik ilişkiler temelinde gelişmesiyle birlikte ilk olarak ticaret kentleri olan İstanbul, Bursa, İzmir gibi kentlerde, bir yenilenme projesi olarak uygulanmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

“Ticaret merkezlerinin bulunduğu kentlerde, özellikle 1860’lı yıllardan sonra, bedesten ve liman çevresindeki ticaret merkezlerinin yanı sıra modern iş alanlarının varlığı da artmıştır. Modern toplumun inşa edilmeye çalışıldığı bu süreçte yapılan kamu ve ticaret alanları sonucunda, kent merkezleri büyümüştür.

Büyüyen kent merkezleri, diğer ülkelerle yapılan ekonomik ticaret kapsamında yeniden gözden geçirilerek zamanla eskiyen, bozulan yapılar çeşitli projelerle yeniden kullanıma sunulmuştur. Bu dönemde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının bir diğer amacı ise İstanbul’da çıkabilecek olası yangınların önüne geçmeye yönelik birtakım yeni düzenleme projeleri şeklinde olmuştur. 

Oluşturulan nizamnamelerle birlikte kentsel sorunların çözülmesine yönelik yeniden inşa faaliyetleri yasal düzenlemelerle ele alınmıştır.

1990’lı yıllara geldiğimizde ise eskiyen ve afet riski taşıyan alanlarda kentsel dokuları yeniden dizayn etmek için kentsel dönüşüm ilk akla gelen araç olmuştur. Kentsel dönüşüm, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra tüm Türkiye’de neredeyse herkes tarafından merak edilen bir gündem haline gelmiştir.”

Kentsel dönüşümün amaçları nedir?

Kentsel dönüşümün, bir kentsel yenileştirme olarak ele alındığında, kentlerin eski bir yapıdan daha yeni ve daha iyi bir yapıya kavuşturulması anlamını taşıdığını dile getiren Kılıç, kentsel dönüşümün 1’den fazla sayıda amacının olduğuna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Kentsel dönüşüm, birçok nedene bağlı olarak zaman içerisinde eskimiş, kullanımı uygun ve güvenli olmayan kentsel dokunun, günün standartlarına uygun olarak dönüştürülmesi işlemidir.

Kentler, zaman içerisinde olumlu ya da olumsuz değişime, dönüşüme uğrarlar. Artan göçlerle birlikte çarpık ve plansız kentleşme, sosyal, çevresel ve fiziksel açıdan kötü, yapılara dönüşebilirler. Zaman içerisinde eskiyen yapılar tehdit unsuru oluşturduğundan dolayı, hızlıca yenilenmesi olası kazaların da önünü kesecektir. 

Şehrin, kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması da kentsel dönüşümün amaçlarından biridir. 

Kentsel dönüşümü, şehirlerin belirli amaçlar çerçevesinde, “dönüştürülmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi” olarak ele aldığımızda, şehir sınırları içindeki herhangi bir alan, mahalle ya da semt, kentsel dönüşüm konusu içerisinde olabilir. 

Kentsel dönüşüm faaliyetleri yapılırken, kentin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri arasında doğrudan bir ilişki kurulmalıdır. Kentsel dönüşüm ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve alt yapısal ihtiyaçlara cevap vermelidir.

Kentsel dönüşüm projeleri,  çöküntü alanları haline gelen kent parçalarında yaşam kalitesini yeniden yukarılara taşıyacak stratejileri geliştirerek, kentsel refah ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemelidir. 

Kentsel dönüşümde,  kentsel alanlar en etkin bir biçimde kullanılmalı ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik projeler hayata geçirilmelidir. Bu sayede atıl olan alanların tekrar kullanıma açılması, gereksiz yayılmaları sınırlandırmış olacaktır.”
    ****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

    Yorum Yapın

    Lütfen yorumunuzu girin!
    Lütfen isminizi girin