Bakanlık 5 Bölge İçin Çevre Düzeni Planı Onayladı!

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke topraklarının yüzde 26’sını kapsayan 5 bölgeye ilişkin19 ilin çevre düzeni planlarını onayladı.

Kentlerin yaşanabilirlik seviyesini artırmak için çalışmalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırdı. Bakanlık,  bu planlarla birlikte  ülke topraklarının yüzde 90’ının bütüncül mekânsal plan kararlarının ve alt ölçekli planlara esas olacak politika, strateji ve arazi kullanım kararlarının belirlendiği  1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarını tamamlamış oldu.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar,  mekansal planlamanın yeniden yapılandırılmasıyla çevresel sürdürebilirliği sağlamayı  amaçladıklarını belirtti. Bayraktar ayrıca, kentlerimizin yaşanabilirlik seviyesini artırmak için tüm verilerin  bundan sonra Coğrafi Bilgi  Sistemleri  kullanılarak sorgulanacağını, denetleneceğini ve güncelleneceğini söyledi.

19 ilin çevre düzeni planı tamamlandı

Bakanlık,  Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır; Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı; Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli; Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari ve Yozgat-Sivas-Kayseri olmak üzere 19 ile ait çevre düzeni planları onaylandı.
 
Planların onaylanma sürecinde sistem nasıl işliyor?

 
Katılım ve farkındalığın arttırılması amacıyla planlama bölgeleri askıya çıkarılarak ilan ediliyor. Askı süreci sonrası valilik, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara plan kararları anlatılıyor ve gelecek öneriler değerlendirmeye alınarak gerekli düzenlemeler yapılıyor.
 
Plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebiliyor. Bakanlığa iletilen itirazların yerinde görülmesi halinde, gerekli değişiklik yapılıyor ve düzeltilen plan Bakanlıkça onaylanarak, yürürlüğe giriyor.
 
Birden fazla ili kapsayan planlama çalışmalarında yerinde yapılacak veya bakanlıkla birlikte yürütülecek işlemlerde koordinasyon, planlama alanındaki en büyük araziye sahip il valiliğince yürütülüyor.
 
15 bölgeye ilişkin çevre düzeni planları ihale süreci başlatıldı

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 vizyonu doğrultusunda, yeni yatırımlar ve teşvikler dikkate alınarak sektörel planlar, il çevre düzeni planları ve bölge bazında yapılan çevre düzeni planlarındaki arazi kullanım kararlarında birlikteliğin ve devamlılığın sağlanmasına yönelik revizyon çalışmaları devam ediyor.
 
Bu kapsamda 15 planlama bölgesine ilişkin 1/100.000 ölçekli ‘Çevre Düzeni Planı, Yapımı, Revizyonu ve Uyumlaştırılması Hizmet Alımı İşlerine’ ait ihale süreci başlatıldı.
 
2014 yılı sonuna kadar ülke topraklarının tamamının çevre düzeni planının bitirilmesi hedefleniyor.

milliyet
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin