10 Temmuz 2024 Çarşamba
Ana SayfaManşetİNŞAATÇILARIN YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÜRETİM VE TÜKETİME YÖNELİMİ..

İNŞAATÇILARIN YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÜRETİM VE TÜKETİME YÖNELİMİ..

Gayrimenkul Sektörü Stratejisti ve Emlakdream editörü, Bilge Özdemir, binalar ve ulaşım araçlarında yenilenebilir enerjiye geçişi EmlakDream’e özel değerlendirdi. İnşaat ve Enerji sektörleri arasındaki geçiş – işbirliğine yönelik öngörülerde bulundu.

Son günlerde TV ekranlarına dikkat ediniz. Banka ve Finans kurumlarının sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumda.
 
Elektrikli araçlara yönelik teşvik, kampanya ve düşük faiz uzun vade olanakları ile sunulan kolaylıklardan, otomotiv sektörünün elektrikli araç açılımlarını izliyoruz.
 
Ayni etkileşimi “ The Wealth Report “ gelecek öngörülerinde görüyoruz.
Bu yöneliş, artık geleceğin şekillenmesine ve bağlantılı yeni sektörlerin doğmasına ve işlerlik kazanmasına vesile olacaktır.
 
Değişim ve yönelim başlamıştır.
Bu yönelimin 2 şekilde gerçekleşmesini öngörüyorum:
1. Üretime Aracılık;
Geliştirilen projelerin yenilenebilir enerji tüketim ihtiyacını karşılama,
Geliştirilecek projelerde imarsız alanların yenilenebilir enerji üretimi ile değerlendirilmesi,
İmarsız arazi yapılarının yenilenebilir enerji üretimi ile değerlendirilmesi,
2. Tüketime Aracılık;
Tüketicilerin ihtiyacına yönelik bireysel ve ticari yenilenebilir enerji kaynaklarını sağlayan yapıların/cihazların tedariki
Türkiye’nin beyan ettiği 2053 net sıfır emisyon binalar hedefi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından son hali verilen yönetmelik uygulamada.
 
Binalar kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edecek. Artık,  enerji verimliliği daha fazla olan ve neredeyse Sıfır Enerjili Binalar konseptine geçiş başladı.
Bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük binaların enerji performans sınıfının en az “B” olacak şekilde inşa edilmesi zorunluluk taşıyacak.  
 
Bu binaların, kullandığı enerjinin en az %5’ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.
1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az %10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirildi.
 
Bununla birlikte, yürürlüğe giren otopark yönetmeliğiyle, yeni binalar için otopark kapasitesinin yüzde 5’i kadar şarj ünitesi kurma zorunluluğu İskan şartıdır.
Yakın bir gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları ve şarj üniteleri tüm binalar ve siteler için ciddi bir ihtiyaç olarak, olmazsa olmazların arasına girecek.
Bu durum, İnşaat sektörünün elektrik altyapısını hazırlama, şarj istasyonları yükümlülüğü, sektörler arası  işbirliği – ortaklık – geçişkenliği artıracaktır.
Site ve yapılarda öncelikli olarak güneş ve rüzgar ağırlıklı yenilenebilir enerji üretimi  bireysellikten ticariye farklı bir yaklaşım geliştirecektir.
Bugün için belli bir oran olarak verilen, şarj ünitesi kurma zorunluluğu, Kapalı Otopark Alanlarında, aslında Kime ? ve Ne zaman ?  ihtiyaç olacağı bilinmediği için her kat malikine tahsis edilen otopark alanına getirilmesi gereken “ alt yapı ve cihaz zorunluluğu “ olarak karşımızda durmaktadır.
 
Bu alanların kullanımına sunulan enerjinin, yapının yenilenebilir enerji sisteminden mi – şebeke sisteminden mi – ortak mı karşılanabileceği  projelendirilebilinir.
İş yeri ve Konut alanlarının kapalı otoparklarına park edilen araçların ortalama kalış sürelerine göre “ bireysel şarj AC Sistem-1  yeterli olacaktır. Çünkü insanımızın bahçe ve otopark kavramını mülkiyet kavramı içinde değerlendirir.
 
Bu alan içinde kendi özgür iradesi ile o alanın kullanım şekline karar verir. Elektrikli araçlarda en çok kullanılan şarj istasyonu türü AC (Alternatif Akım)’dir.
 
Tıpkı evlerimizdeki prizlerde olduğu gibi ana şebekeden her zaman AC gelir.
Ancak, açık otopark alanları; güneşin ve/veya rüzgarın değerlendirilmesini gerekli kılan alanlardır. İşte bu alanlarda kısa süreli park alışkanları Ticari DC Sistem-2’ lere olan ihtiyaca işaret etmektedir.
 
Hızlı şarj olarak adlandırılan teknoloji DC yani doğrusal akım şarj cihazlarına verilen isimdir. Doğrusal akımlardan faydalanılan şarj üniteleri, çoğunlukla şarj istasyonlarında kullanılır.
 
DC şarj istasyonları, çoğunlukla “hızlı şarj istasyonu” olarak bilinir.
Yakın geleceğin Gayrimenkul Proje tasarımlarında; site içine ve site dışına entegre olmuş güneş panelleri ve dikey rüzgar trübünlü Hibrit enerji sistemlerinden üretim ve depolamasını yapabilen  DC Sistem-3akıllı araç şarj istasyonlarına şahit olacağız.
Yenilenebilir Araç şarj istasyonları beraberinde  Çevreci ve Doğal yaşam konseptlerinin işbirliğine adım atacaktır.
Bu gelişmeler ışığında; İnşaatcıların ve proje geliştiricilerin son yıllarda adım attığı GES Güneş Enerji Sistemleri – RES Rüzgar Enerji Sistemleri – HES Hidroelektrik Santrallerinden Enerji Sistemleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerini ayrı ayrı veya entegre olarak geliştirdikleri projelere taşımalarını, geliştirmelerini, hatta bir ayağı geleneksel akaryakıt istasyon işletmeciği olan İnşaat – Gayrimenkul sektörünün olası ilgisini öngörüyorum.
Çünkü, Bireysel ve Ticari istasyon cihaz satışı, türev ürün satış olanağı, enerji üretimi ve satışı gibi nakit döngüsü yüksek sektör, yeni oyunculara ve rollere göz kırpmaktadır.
Enerji Kaynaklarında ve Enerjiye ihtiyaç duyan alanlarda Dönüşüm; artık dönülemeyecek yolda hızla ilerliyor.
 
Bizler, firmalar kabul etse, etmese de, süreleri ötelense de 2025’ten sonra birçok Avrupa ülkesinde içten yanmalı motorlu araç satışları yasaklanıyor.
 
Hatırlatmak isterim ki, bu yasaklar inşaatta kullanılan araçları da kapsayacak. Dolayısıyla inşaat sektörü de inşaat makinelerinin elektrikliye geçtiğini göreceğiz.
Ulaşımda yeşil dönüşüm projesine yönelik olarak aile – bireylerde 2. Araç tercihinin elektrikliden yana olduğunu Elektrikli Araç Şarj Sistemleri – MİTHRA POD’un Kurucusu Sayın İDRİS YETKİN belirtiyor.
 
Sayın YETKİN, elektrikli araç talebinde yeşil dönüşüm – çevre duyarlılığı ile gençlerin, bayanların ve yaş alan bireylerin tercihlerinin önemli yer tutmaya başladığını söylüyor.
Sayın İDRİS YETKİN öngörülerimi teyid edercesine; son dönemlerde kurumsal – ticari elektrikli şarj istasyon kurulum taleplerinin;
Otoyola cepheli arsa/arazi sahiplerinden,
Otoyol üstü proje geliştirilen inşaat firmalarından,
Şehirler arası yollarda, ana yola giriş – çıkış  olanağı olan arsa/arazi sahiplerinden,
Bireysel talebin ise; Geliştirdikleri projelerin elektrikli araç bireysel talebini karşılamaya yönelik
Müteahhit,
İnşaat Firması,
Proje Geliştirici,
Site Yönetimlerinden,
 
olduğuna dikkat çekiyor.
 
İşte artan elektrikli araç sayısı beraberinde yeni bir iş kolunu ve yatırım fırsatını sunuyor: Elektrikli şarj istasyonu bayiliği.
Kara yollarında, motorundan otomobiline, hafif ticariden TIR’lara yarının dünyası düşünüldüğü zaman en karlı – gelişme potansiyeline sahip – risksiz yatırım fikri olarak karşımızda duruyor.
 
Dünyada ve ülkemizde otomobil üreticilerinin, gelecek çeyrek yüzyıl planlarında  elektrikli araç üretim  ağırlığını artırmaları önem taşıyor. Bu etki doğrultusunda, elektrikli araçlar ve bu araçların kullanacağı şarj istasyonlarını geleceğin teknolojisi ve yatırımı olarak ön görebiliriz.
Sivil toplum kuruluşları, devletler tarafından alınan çevreci ve yeşil dönüşüm kararları sonucunda elektrikli araçların teşvik edilmesi, elektrikli şarj istasyonu bayiliklerinin önünü açmaktadır…
Bu gelişmeler;
Emlak Organizasyonlarına,
Emlak Portallarına,
Mimari – Tasarım Ofislerine,
İnşaatcılara,
Mühendislere,
Arsa/Arazi Sahiplerine,
Banka ve Finans Kurumlarına,
Yenilenebilir Enerji Üreticilerine,
Yenilenebilir Enerji Sanayi Paydaşlarına,
İstasyon Hizmet Çeşitliliğinde Rol Alacaklara,
 
Önemli işbirliği ve sinerji getirecektir.
 
İstanbul Büyükşehir Yerel seçim vaatleri içinde seçilme olasılığı en yüksek iki ana parti vaadlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının hak ettiği yeri bulamadığını görüyorum.
 
Muhalefet için HES, RES, GES yenilenebilir tesisleri ile İstanbul’un enerji üretimi planlanıyor.
 
Mevcut Büyükşehir belediye karnesinde Enerji Kooperatifleri, Otopark Enerji Santralleri, Gece Güneşi, Denizde Rüzgar Gülü, Atatürk Olimpiyat Enerki Arena projeleri bekliyor…
 
Başta İstanbul, metropol ve şehirlerin seçilecek yerel yönetimlerini yapılarda yenilenebilir enerji kullanımına geçilmelidir.
 
Yerel Seçimde; herkesi demokratik hakkını kullanmaya sandıklara davet ediyor, tüm adaylara başarılar diliyorum.

PROJE BİLGİ FORMU

Bilge Özdemir
Bilge Özdemir
Bilge Özdemir, pazarlama ve işletme konularında yurtdışı ve yurtiçinde eğitim almış ve önde gelen firma ve gayrimenkul projelerinde uzun süre üst düzey profesyonel yöneticilik yapmış, sektörü bilen, proje geliştirip yönlendiren, proje pazarlama ve satış misyonundan gelen vizyon sahibi girişimcidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI