İmar Barışında Tapu ve Kadastro süreci netleşti

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı; İmar Barışında, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, Tapu Sicil müdürlüklerinde işlemlerin nasıl ilerleyeceğinin yapılan düzenleme ile netlik kazandığını söyledi.

0

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri tarafından dün yayınlanan 1787 sayılı genelge ile öncelikle zemin tespit tutanağı hazırlanması gerektiğini belirten Özelmacıklı; gerekli diğer evrak ve kontroller sağlandıktan sonra, maliklerin tamamının muvafakati ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, iskan aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebileceğini söyledi.

Müracaat esnasında yapıya ilişkin tüm bilgilerin doğru verilmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Hakan Özelmacıklı “Öncelikle zemin tespiti şart. Sonrasında ise yapının toplam inşaat alanın brüt olarak yani ortak alanlar ve tüm aykırılıklar dahil edilerek ölçülmesi gerekiyor. Bu aykırılıklara göre çizilmesi gereken de bir mimari proje söz konusu. Eğer kat maliklerinin oy birliği yoksa bina kat mülkiyetine geçemez” dedi.

Yapının tamamını ilgilendiren kanuna aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesinde başvurmadan önce inceleme yapılması gerektiğini dile getiren Özelmacıklı “Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları veya Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları tarafından, yapı için zemin tespit tutanağı düzenlenmelidir. Eğer bu aşamada imar planında umumi hizmet alanında kalan yerler varsa, bunların terki gerekir. Bu belgede yapının kat adeti, cinsi, köşe noktaları gibi bilgiler yer alır. Eğer yapı üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde yer alıyorsa bu yerlere belge düzenlenmez” diyerek vatandaşları bu konularda dikkatli olmaya çağırdı.

Yapı kayıt belgesinde beyan edilen yüz ölçümlerin doğruluk denetiminin de mimarlar tarafından yapılacağına dikkat çeken Özelmacıklı; “Zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgenin içeriğinden ve doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu. Mimarlar da yüz ölçümden sorumlu. Bu nedenle beyanları hatalı vermemek büyük önem yaşıyor” şeklinde konuştu.

Zemin tespit tutanağının Kadastro Müdürlüklerince onaylanması sonrasında sürecin artık Tapu Müdürlükleri üzerinden devam edeceğini söyleyen Özelmacıklı; “Yapı Kayıt belgesi, zemin tespit tutanağı, kat mülkiyetine geçilecek ise tüm maliklerin onayladığı bağımsız bölüm numaraları ve arsa paylarını içeren mimari proje, yönetim planı, DASK poliçeleri talep edilecek. Bu aşamada Yapı Kayıt Belgesi ödenen tutar kadar bir bedel daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yatırılacak. Ayrıca döner sermaye ve her bağımsız bölüm için 179,10-TL tescil harcı alınacak” diyerek sözlerini tamamladı.
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin