3 Haziran 2024 Pazartesi
Ana SayfaSektörden HaberlerTürkiye nüfusunun yüzde 26'sını çocuklar oluşturuyor..

Türkiye nüfusunun yüzde 26’sını çocuklar oluşturuyor..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı itibarıyla İstatistiklerle Çocuk verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun %26’sını çocuk nüfus oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34’ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3’ünü erkek çocuklar, %48,7’sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2023 yılında %26,0 oldu.

 

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

 

Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2023
TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2030-2080

 

Türkiye’nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

 

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,0 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,4 ile İrlanda, %21,1 ile Fransa, %20,9 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, %15,1 ile Malta, %15,4 ile İtalya, %15,9 ile Portekiz oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının %26,0 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

 

Çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2023

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) veri tabanı, 2023
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2023

 

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

 

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %40,5 ile Şırnak, %38,2 ile Ağrı ve Muş izledi.

 

Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2023

 

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %16,5 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %17,5 ile Edirne ve %18,3 ile Kırklareli izledi.

 

İllere göre çocuk nüfus oranı, 2023

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2023

 

Türkiye’de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %43,6 oldu

 

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında toplam hanehalkı sayısı 26 milyon 309 bin 332 oldu. Hanelerin %43,6’sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %69,0 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,1 ile Tunceli ve Sinop olduğu görüldü.

 

En az bir çocuk bulunan hanelerin %18,9’unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,0’ında iki çocuk, %6,3’ünde üç çocuk, %2,1’inde dört çocuk, %1,2’sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

 

Çocuk nüfusun 2023 yılında %29,6’sının 5-9 yaş grubunda yer aldığı görüldü

 

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2018 yılında çocuk nüfusun %28,3’ünün 0-4 yaş grubunda, %27,7’sinin 5-9 yaş grubunda, %27,7’sinin 10-14 yaş grubunda ve %16,3’ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2023 yılında %24,1’inin 0-4 yaş grubunda, %29,6’sının 5-9 yaş grubunda, %28,8’inin 10-14 yaş grubunda ve %17,5’inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

 

Yaş grubuna göre çocuk nüfus oranı, 2018, 2023