27 Şubat 2024 Salı
Ana SayfaSektörden HaberlerTapu işlemlerinde "Vekaletname"

Tapu işlemlerinde “Vekaletname”

Vekaletnamede fotoğraf gerekli midir?

2010/7 sayılı genelge gereği; vekalet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekaletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekaletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir)

Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlenir?

Vekalet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

Kanunda sayılan, vekaleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekaletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekaletname ile işlem yapılabilir. Vekaletten azil herhangi bir şekle tabii  değildir. Azil, noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir.

İşlem esnasında kullanılan vekaletname işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alınabilir mi?

İşlem sırasında ibraz edilen vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir.

Aynı tapu müdürlüğünde ikinci bir işlem yapılmak istendiği takdirde vekaletname, yetki belgesi, veraset ilamı gibi belgelerin tekrar asıllarının ibrazı zorunlu mudur?

Aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenmesi halinde tekrar belge asıllarının ibrazı gerekmemektedir.

Tapu müdürlüğünde vekaletname ile işlem yaptıktan sonra başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekaletnameyi kullanabilmek için nasıl bir yol izlenir?

TKGM Gn.2010/7 sayılı genelge hükmüne göre, Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekaletin ilgili müdürlükçe tüm sayfaları, onaylayan kişinin ismi ve ünvanı, onay tarihi ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle daire mührü ile mühürlenerek diğer Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir.

Kaynak: Altın Emlak

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
360 YAZI