20 Mayıs 2024 Pazartesi
Ana SayfaManşetKENTSEV'in Ege Bölge Temsilciliği açıldı..

KENTSEV’in Ege Bölge Temsilciliği açıldı..

11 Mart Cumartesi günü Kentsev Başkan Vekili Dr. Haldun Ersen’ in “Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehir Yönetimi” kitabının lansmanı yapılmış ve ayrıca siyasi partilerin il başkanları, gazeteciler, ticaret odası yönetim kurulu üyeleri, kent konseyi yönetim kurulu üyeleri, tapu kadastro il müdürü, şehir ve bölge plancıları, avukatlar, gayrimenkul danışmanları, mimarlar, inşaat mühendisleri, Kentsev Mütevelli Heyeti Üyeleri, Genç Kentsev Üyelerinin katılımıyla Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın (KENTSEV) Ege Bölge Temsilciliği açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi İstanbul olan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfının Ege Bölge Temsilciliğine Alıcıgüzel Planlama Genel Müdürü Yüksek Şehir Plancısı Özden Alıcıgüzel getirilmiştir. Ayrıca 10 kişiden oluşan konusunda uzman harita mühendisi, inşaat mühendisi, avukat ve şehir plancıları Ege Bölge Temsilciliğinin üyeleri arasında yer almaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın Amacı nedir?

İnsan doğasına uygun, sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik bir kentsel çevreye, akıllı şehirlere ve binalara ulaşmak için faaliyetlerde bulunmaktır

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın Faaliyetleri

1- Kentsel dönüşüm ve şehircilik uygulamaları ve sorunları ile ilgili araştırmalar ve anketler yapmak,

2-Kentsel dönüşüm ve şehircilik ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak,

3-Kentsel dönüşüm ve şehircilik alanındaki konularda yerinde uygulama ve yol gösterici çalışmalar yapmak,

4- Amaç doğrultusunda, kültür sanat, eğitim, ekonomi, bilim alanlarında toplantı, konferans, çalıştay gibi faaliyetlerde bulunmak , var olanları desteklemek,

5-Kentsel dönüşüm, şehirciliğin ve akıllı şehirciliğin gelişmesi için bakanlık veya üniversite ya da diğer kamu kurumları veya özel hukuk kişileri ile eğitim ve uzmanlık programları düzenlemek,

6-Amaca uygun olarak yazılı, süreli, süresiz basın yayın, internet sitesi, sosyal medya hesabı vb. dijital yayın ve haber araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak ya da paydaş olmak, kitap, broşür,
kamu spotu, kampanya veya diğer tanıtım araçları şeklinde yayınlamak, bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, kamuoyuna yönelik paylaşım , bilgilendirme ve medya faaliyetlerinde bulunmak,

7-Amaca uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Orman ve Tarım Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklar, belediyeler, kentsel dönüşüm projeleri yapan özel ve kamu sektörü kuruluşları ile işbirlikleri yapmak,

8- Vakıfla benzer amaçlarla çalışan kamu ya da özel hukuk kişi veya kuruluşlar ya da platformlarla işbirlikleri yapmak, ya da var olanlara katılmak, yurt içinde veya dışında faaliyetler yürütmek,

9- Amaca uygun olarak, gerekli izinleri aldıktan sonra, teknik lise, yüksek okul, üniversite, enstitü kurmak ya da kurulmasına destek olmak, öğrencilere ve akademik araştırmalara destek, bağış ya da burs vermek,

10- Şehirlerin akıllı ve sürdürülebilir şehirler olması ve kaynakları etkin ve faydalı kullanımı için çalışmalar yapmak,

11- Ağaçlandırma, ormanlaştırma, çevresel değerler, kentsel peyzaj estetiğine dair çalışma ve desteklerde bulunmak,

12- Amacı gerçekleştirmek için milli veya milletler arası fon ve desteklerden yararlanmak, buna dair projeler üretmek,

13- Amacı gerçekleştirmeye dair faaliyetler için gelir elde edecek iktisadi işletme veya şirket kurmak ya da kurulmuş olanlarını satın almak veya ortak olmak veya kısmen ya da tamamen satmak, gayrimenkul ve menkul değerleri satın alma ya da bağışlama yolu ile elde etmek ya da satmak veya bağışlamak suretiyle elden çıkarmak,

14- Amacı gerçekleştirmeye dair gelir getirici, yarışma, yemek, kokteyl, çekilişler v.b faaliyetleri düzenlemek,

15- Kent Hukukunun gelişmesine katkıda bulunmak Vakfın amacı ve faaliyetleri çerçevesinde, İzmir ve Ege Bölgesinde aşağıdaki faaliyetler etkin bir şekilde yürütülmeye başlanacaktır. Ege Bölge Temsilciliği tarafından Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Yol Haritası ve faaliyetleri belirlenmiştir.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Ege Bölge Temsilciliği Yol Haritası ve Faaliyetleri

1. İzmir ve Ege Bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirlerin gelişmesi için projeler geliştirecek ve yürütülecektir.

2. Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili eğitimler ve konferanslar yapılacaktır.

3. İzmir Kentsel Dayanıklılık ve Vizyonu ile ilgili Arama Konferansları yapılacak, konu bölgede hep gündemde ve sıcak tutulmaya çalışılacaktır.

4. İzmir ve Ege bölgesindeki belediyelere Stratejik Eylem Planlarının hazırlanması ve danışmanlık verilmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir.

5. İzmir Kent Konseyi ile çalışmalar ve projeler planlanıp yürütülecektir.

6. İzmir’de kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin ve sağlıklı ilerleyebilmesi için kamu ve özel sektöre Kentsel Dönüşüm eğitimleri verilecektir.

7. İzmir Ticaret Odası ile projeler geliştirilecek ve yürütülecektir.

8. İzmir ve Ege Bölgesinde ki üniversitelerle aktiviteler düzenlenecektir.

9. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir çalışmalarına ve projelerine destekler verilecektir.

10. İzmir Barosu ile Kentsel Dönüşüm eğitimleri organize edilecektir.

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI