İMAR ENGELLİ TAŞINMAZIN HUKUK ZAFERİ!

0

 Çevrede yapılaşma olmasına rağmen idarenin, herhangi bir parseli imara engelli hale getirmesi ve taşınmaz sahibinin, taşınmazından faydalanmasını engellemesine karşılık, Av. Emre Alcan; “mülkiyet hakkı kısıtlanan taşınmaz mal sahibinin, artık idareden Taşınmaz Mal Bedelinin tazminini” talep etmesinin mümkün olduğunu belirtti.


Üç tane birbirine komşu boş parsel olduğunu düşünelim. Ortadaki parselin tamamı ilgili belediye tarafından yeşil alan olarak ayrılmış olsun. Çevredeki parsellerin ise konut alanına ayrılmış ve maliklerinin, imar izni alarak binalar yaptıklarını düşünelim. Ortada kalan yeşil alanın sağlamış olduğu ferahlıktan yanlardaki binada oturanlar yararlanmış olduğu halde, arsası yeşil alan olarak ayrılmış taşınmaz sahibi hiçbir şekilde taşınmazından yararlanamamaktadır. Taşınmazı üzerinde inşaat yapamadığı gibi, taşınmazın ekonomik anlamda değerinin artması, prim yapması da mümkün değildir.

Halbuki; aynı dönemde çevredeki parsellerin malikleri arsaları üzerine yaptırdıkları yapılar sayesinde çok ciddi ekonomik getiri sağlamışlardır.

Arkeolojik SİT alanları, Boğaziçi öngörünüm ve imar planları mağdurları– Hukuk devleti ilkesi gereğince, imar planları ve bunların uygulanması amacıyla idarece yapılan düzenlemeler keyfi olmamalı, makul bir şekilde, meşru ve kamusal amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili, Anayasa'nın ikinci kısmında yer alan temel hak ve hürriyetlerle uyumlu, özellikle Anayasa'nın 35. Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına saygılı olmalıdır.

Av. Emre Alcan sözlerine şöyle devam etti; “Taşınmaz sahibinin, bu şartlar neticesinde taşınmazından faydalanmasının mümkün olmaması sebebiyle taşınmazın değerinin çevredeki imar izinli taşınmazlara göre aşırı derecede düşmesinin yanı sıra, ayrıca taşınmaz sahibi faydalanamadığı taşınmazı için bir de vergi ödemek durumunda kalmaktadır. Kamulaştırma yapılmaksızın bu şekilde hukuken el atma yoluyla taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı kısıtlanan taşınmaz mal malikleri mağduriyeti oluşturan idareden “Taşınmaz Mal Bedelinin” tazminini içtihadı gerektirici kararlara bağlı ve dayalı olarak dava yoluyla talep etmeleri artık mümkündür.
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin