Her isteyenin müteahhit olduğu dönem sona erdi..

0

Dileyen herkesin müteahhitlik işlerine soyunduğu dönem sona erdi, bundan sonra her  önüne gelen müteahhit olamayacak..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yapı müteahhitlerini yapılan işlerin büyüklüğüne göre sınıflara ayırarak asgari finansal yeterliliklerin ve personel sayılarının tanımlandığı genelge Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yapı müteahhitleri ekonomik ve mali yeterlikler ile mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılarak yetki belgesi alacak. Belirli periyotlarda yapılacak gözden geçirmelerle şartların sağlanması halinde gruplar arasında değişimler yapılabilecek. Burada alt gruptan üst gruplara çıkmak mümkün olabileceği gibi aşağılara iniş te söz konusu olacak.

500 metrekare ve daha aşağısı arsası olan mülk sahipleri kendi arsaları üzerinde müteahhitlik belgesine gerek duymaksızın kendi inşaatını yapabilecek.

Ekonomik ve Mali yeterlilik şartında neler aranacak?

Ekonomik ve mali yeterlilik sağlayan müteahhitler belge almadan önceki yıla ait bilançosunda aşağıdaki değerlerin sağlanması gerekiyor:

 • Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50,
 • Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,
 • Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması gerekiyor.

Gruplara göre aranan personel yeterlilik şartları neler?

 • A Grubu müteahhitler için; iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.
 • B Grubu müteahhitler için, iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
 • C Grubu müteahhitler için, iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.
 • D Grubu müteahhitler için, iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
 • E Grubu müteahhitler için, iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
 • F Grubu müteahhitler için, iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
 • G Grubu müteahhitler için, iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
 • H Grubu müteahhitler için, iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.
 • Geçici Gruba giren müteahhitler için ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

Ortak girişimlerde yetki belgesi durumu nasıl değerlendirilecek?

Ortaklıkların belge grubu ise yüksek gruptaki ortağın belge grubu olarak değerlendirilir.

Aynı veya ardışık gruplardaki ortak girişim durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki pilot/koordinatör ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilir.

Müteahhitleri gruplarına göre yapabileceği işler

 • A grubu müteahhitler için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor, diledikleri ölçekte projeleri yapabilecekler.
 • B, C, D ve E grubundaki müteahhitler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini yapabilecekler.
 • F ve G grubundaki müteahhitler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 3/2’sini geçmeyen yapım işlerini yapabilecekler.
 • H grubundaki müteahhitler, yapı yaklaşık maliyeti, G belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 1/3’ünü geçmeyen yapım işlerini üstlenebilecekler.
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin