Belediyelerde Yerel Seçim Sistemi ve Yönetim Anlayışı gözden geçirilmelidir!..

Gayrimenkul Proje Geliştirme, Pazarlama ve Satışı konusunda sektörün deneyimli ismi Bilge Özdemir; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlere dikkat çekerek emlakdream.com için öngörü ve önerilerini kaleme aldı.

0

Yerel yönetimler Çevre Bakanlığına Bağlandı 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlere yönelik ilk hamle geldi !… Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde; yerel yönetimler için önerim “hizmet üretimi“ ile birlikte “iş dünyası ve ticarete“ yön vermeleri olacak. Bu vizyon ile; yeni yerel yönetim anlayışında iş dünyasının siyaset ile yerel yönetimlere adım atmasını, her belediyenin “firma yönetim anlayışı“ ile yönetilmesini öneriyorum.

Belediyeler, sınırlarının marka değerini, bilinirliğini yükseltmeli, sınırları içinde; iş yaşamında bulunan yerleşen fertlerin, yaşam, yerleşim ve ticari tercihlerinde önemli yer teşkil etmelidir.

Bu doğrultuda, değişebilecek “yerel yönetim“ anlayışları;

Gayrimenkul Üretim Ve Stok Kontrolü Sağlamalıdır: Yerel  yönetimler için istatiksel vereler,  Belediye Sınıları içinde  “ yerleşim, yaşam ve ticaretin “ şekillenebilmesi için önemli bir kaynaktır. Belediyelerin görevi sadece yapı izni/ruhsatı vermek olmamalıdır.

Belediyeler; sınırları içinde;

  • Sanayi – Fabrika – İmalat – Atölye – Yapılarına, Stoğuna ve Niteliğine;
  • Logistik – Depolama Yapılarına, Stoğuns ve Niteliğine;
  • Eğitim Kurum Yapılarına, Stoğuna ve Niteliğine;
  • Sağlık Yapılarına, Stoğuna ve Niteliğine;
  • AVM – Kapalı Alış Veriş Yapılarına, Stoğuna ve Niteliğine;
  • Cadde üstü Alış Veriş Yapılarına, Stoğuna ve Niteliğine;
  • Konut Yapılarına, Stoğuna ve Niteliğine

hakim olmalıdır. Ticari gayrimenkulden; konuta ve tiplerine güncel bilgiler ile, proje geliştirici/müteahhitlere yön verebilmelidir.

Belediyelerde seçim süreçine girdiğimiz bu dönemde imar affı ile birlikte; stok ve kent gelecek planlamalarına göre, her yıl değerlendirilmek üzere  süreye bağlı yeni inşaat / tadilat ruhsatı verilmesini durdurabilmelidir.

Bu önerim ile;

  • Belediye sınırları içinde mevcut yapı stoğu; hızla değerlenecek, konut stoğunda hızla yerleşim ve yaşam döngüsü başlatacaktır,
  • Bu süreç içinde oluşacak arz/talep dengesinde, arz lehine satın alma ve kira değerlerinin yukarı yön kazanmasına vesile olacaktır
  • Belediyeler projelerde; ticari ve konut yaşam ihtiyaçlarına göre metrekare, oda sayısı, ofis / mağaza ihtiyacı gibi kriterleri kent ihtiyacı ve rekabet koşullarına göre değerlendirerek, müdahale edebilecek, arza yön verecektir.

İş Yeri Ruhsat Düzenlemesi Getirebilmelidir: Ruhsatı  ve/veya tapusu “Konut“ olan  bağımsız bölümler için konut olarak kullanım zorunluluğu getirilmelidir. Yönetim Plan düzenlemeleri yetersiz kalmaktadır.

İş yeri açılış müracaatlarında; iş yeri cinsinin “ticari gayrimenkul/dükkan/ofis vb.gibi“ olması şartı aranmalı, aksi takdirde konutlara iş yeri kuruluş ve faaliyet izni verilmemelidir.

İş yeri ruhsatlarının; sadece ticari gayrimenkul niteliğindeki gayrimenkullere verilmesi; dengeli ve farklı gayrimenkul üretimlerini teşvik edecektir. Bu önerim ile; stokları hızla artan ticari gayrimenkullerin  “fiyat ve kira değerleri“ zamana bağlı yukarı yön kazanacaktır. Bu durum ticari amaçla kullanılan konutlarda; ticari kiracılar tasfiye olacağı için kira değerlerinin aşağı yönde seyretmesine vesile olacaktır.

Bu sayede; ticari kira köpüğünden arınmış gerçek konut kira değerleri orta ve uzun vadede kullanım amaçına uygun denge bulacaktır.

Bu durum, KDV açısından “ticari gayrimenkul“ ve “konut“ arasındaki değerlendirme farkından kaynaklı haksız rekabeti önleyecektir.

Ticarete Destek Sağlamalıdır: Belediyeler; ticari aktiviteyi dizayn etmeli, “ticarete -ekonomiye“ yön vermelidirler. Sanayi ve Ticarete hakim olmalıdırlar. Belediyeler vatandaşa götürdükleri hizmet ile birlikte ekonomiye verdikleri katma değer ile sınıflandırılmalı, belediyeler bu yarış içinde olmalıdır.

İlçe ve merkezi noktalarında araç trafiğinden arındırılmış/yaya trafiğine yönelik “meydan ve caddeler“ düzenlenmelidir. Yayaların özgürce yürüdüğü alanlarda “alışveriş“ teşvik edilecek ve ticaret yön bulacaktır.

Alışverişte yaya trafiği kadar, araç trafiği de önem taşımaktadır. Sokak – Cadde düzenlemelerinde araç trafiğini kontrol altına alabilecek şekilde  “araç park” , “girdi-çıktı“ yerlerinin düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

Günümüzde çalışmayan/kapanan AVM’lere tanıklık ediyoruz. AVM’lerin ihtiyacı olan “insan ”sirkülasyonunun dolaylı olarak sağlanabilmesi için ziyaret ağırlıklı; Yerel Yönetim Birimlerinin özel sektör işbirliği ile AVM’lerin belli bölgelerinde konumlandırılmasını destek niteliğinde önemlidir.

Yerel Yönetimler Proje Geliştirme ve Satış Yetkisine Sahip Olmalıdır: Yerel yönetimler sınırları içinde kat karşılığı proje geliştirebilmeli, sahip olduğu gayrimenkul stoklarını, kiracı ve kira gelirlerini ve satış süreçlerini yönetebilmelidir.

Yerel Yönetimler Sınırları İçinde “Terkedilmiş / Metruk / Atıl Yapılara“ müdahale edebilmeli ve çözüm üretebilmelidir : Yerel yönetimler sınırları içinde kamu yararına “Terkedilmiş / Metruk / Atıl Yapılara“ Müdahale edebilmeli ve bu yapılar kent dokusuna kazandırılabilmelidir.

İŞ İNSANINA… SANAYİ VE TİCARET’E BELEDİYE SEÇİMLERİNDE SÖZ HAKKI: Yaklaşan belediye seçimlerinde oy verme yaşını dolduran her birey “parti ve/veya şahsa“ göre,ikametgah adresine dayalı olarak belediye başkanı tercihinde bulunacaktır.

Belediyeler, yaşam/yerleşim alanlar ile birlikte sanayi/ticari alanlara  İş İnsanlarına hizmet götürmektedir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde; Yerel yönetim Seçim sistemi değerlendirilmelidir!… Hizmetin onaylandığı seçim sisteminde, ticaretine yön veren iş insanı; ”aş ve işine“ yön veren Belediye / Yöneticileri Aracılığı ile Belediyeler hakkında söz söyleme hakkına sahip olabilmelidir.

Belediye seçimlerinde “sanayi ve ticaret“ ile uğraşan iş insanları ve/veya yöneticilerinin /fertlerinin tercihlerine yönelik “işyeri veya ikametgah adresine“ dayalı oy hakkı düzenlemesi yapılmasını  öneriyorum.

Bilge ÖZDEMİR
****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin