Baykar Makine’nin arazisi özel endüstri bölgesi kapsamına alındı

0

İnsansız hava aracı projeleriyle dikkat çeken Baykar (Bayraktar Kardeşler) Makine’ye ait İstanbul Arnavutköy’deki arazi Cumhurbaşkanı Kararı’yla İstanbul Özel Endüstri Bölgesi’ne dahil edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde, Baykar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın, Baykar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesine dahil edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Özel endüstri bölgelerine dahil edilen firmalar önemli avantajlar elde ediyor. Baykar arazisinin bir bölümü 2019 yılında aynı statüye alınmıştı.

Özel Endüstri Bölgesi avantajları nedir?

 • Harita, etüt raporu, imar planları, alt ve üst yapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu ruhsatlar için harç alınmaz.
 • Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir.
 • Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir.
 • Yatırım için şart olan ‘ÇED gerekli değildir’ veya ‘ÇED olumlu’ kararları en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile tesisin üretime geçmesi için alınan diğer izinler ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir
 • Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.
 • İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5’i, stratejik yatırım olması durumunda ise binde 1’i oranında belirlenir.
 • Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
 • Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.
 • Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.
  ****Size en iyi hizmeti verebilmemiz için PROJE FORMUNU eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olunuz***

  Yorum Yapın

  Lütfen yorumunuzu girin!
  Lütfen isminizi girin