araAna Sayfa | Emlak GYO'da ikincil halka arz
Emlak GYO'da ikincil halka arz

Emlak GYO'da ikincil halka arza ilişkin prosedür açıklandı. Sirkülerin ilanını takiben şirket hisselerinin işlem sıraları kapatılacak.


Emlak GYO'da ikincil halka arz için düğmeye basıldı. Bugün de ikincil halka arzla ilgili standart prosedür KAP'a yapılan açıklamayla yatırımcılara duyuruldu.

Sirkülerin ilanını takip eden ilk işlem gününden başlayarak şirket hisselerinin işlem sırası geçici olarak kapatılacak.

Geçmiş örneklere baktığımızda işlem sırasının 5-7 iş günü kadar kapalı olması bekleniyor.

Halkbank'ın ikincil halka arzında hisse sırası 7 iş günü boyunca işleme kapatılmıştı. Emlak GYO talep toplama tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bu arada Emlak GYO'nun hissesinin kapalı olduğu dönemde varantlar da işlem görmeyecek. Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

sa Yönetim Kurulunun 25/04/2013 tarihli toplantısında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket/Emlak Konut) nin 2.500.000.000 TL olan sermayesinin 3.800.000.000 TL'ye çıkarılmasında, artırılan 1.300.000.000 TL'lik kısmı temsil eden B grubu payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, yurt içinde ve yurt dışında bulunan yatırımcılara Borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılacak ikincil halka arzının Halk Yatırım A.Ş. aracılığıyla Borsamız Toptan Satışlar Pazarında (TSP) gerçekleştirilmesi talebine ilişkin;

A) Şirket Paylarının İşlem Sırası ile İlgili Olarak:

1) Kesin talep toplama dönemi için tasarruf sahiplerine duyurulacak sirkülerin ilan tarihini takip eden ilk işlem gününden başlayarak, TSP'de gerçekleştirilecek satışı izleyen işlem gününe kadar Şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına,

2) sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.2004 tarihli ve 46/1547 sayılı kararı dikkate alınarak, Şirketin işlem sırasının 5 işlem gününden fazla kapalı kalması durumunda Borsa dışı işlemlere tabi olmamasına ve Şirketten "KABF" istenmemesine,

3) Şirket paylarının işlem sırasının, TSP'deki satışı izleyen günde, son işlem günündeki baz fiyatla yeniden işleme açılmasına,

4) Şirket paylarının işlem sırasının kapalı kaldığı sürenin 5 iş gününü aşması durumunda dahi mevcut bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına,

B) Takas İşlemleri ile İlgili Olarak:

1) Talep toplama aşamasında Yatırımcılar tarafından doldurulacak talep formlarına, TSP Genelgesinin ekindeki ibranamede bulunması gereken ifadelerin konulması hususunun Halk Yatırım'a bildirilmesine ve ayrıca Emlak Konut ve Halk Yatırım tarafından da ibraname verilmesi kaydıyla TSP işleminde takasın Borsa dışında yapılmasına,

2) "Borsa dışı takas" uygulaması hakkında satış öncesi yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla sirkülere açıklama konulmasının uygun olacağı hususunun Halk Yatırım'a iletilmesine,

C) Kamunun Aydınlatılması İle İlgili Olarak:

Şirket veya Halk Yatırım tarafından, dağıtım listelerinin kesinleştiği tarihte, talep toplama sonunda belirlenecek fiyatın, her bir yatırımcı grubu bazında talep toplama sonuçlarının ve halka arz edilen miktarın % 5'inden fazlasını satın alma talebinde bulunan kişiler ile ilgili bilgilerin KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.

   
ETKİNLİK TAKVİMİ