araAna Sayfa | Artık ev eşyaları haczedilemeyecek!
Artık ev eşyaları haczedilemeyecek!

Buzdolabı, çamaşır makinesi veya televizyon gibi lüzumlu eşyalar bundan sonra haczedilmeyecek.

 

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 3'üncü Yargı Paketinin İcra İflas Kanununda değişiklik öngören maddeleri kabul edildi. Tasarı ile icra iflas alanında getirilen yenilikler şöyle:

Borçlu ile aynı çatı altında yaşadığı aile bireylerinin lüzumlu ev eşyalarına el konulamayacak. Aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya varsa bunlardan sadece biri bırakılıp diğerini haczetmek mümkün olacak. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler zorunlu eşya olarak kabul edilmeyecek ve bunlara haciz getirilebilecek. Öğrenci burslarına haciz konulması da mümkün olmayacak. Borçlunun haline münasip evi de haczedilemeyecekler arasına alındı.

HACİZLİ MALLAR ELEKTRONİK ORTAMDA SATILACAK

Haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı, o mala yönelik olarak haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olacak. Hacizli mallar elektronik ortamda satılabilecek. Elektronik ortamda verilecek teklifler, hacizli malın tahmin edilen değerinin yüzde 50'sinden az olamayacak. Elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde sayılacak ve elle atılan imza ile aynı ispat gücüne sahip olacak.

BANKALAR DEVREDE

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak Adli tatilde de icra mahkemelerindeki dava ve işlemlere bakılabilecek.

YABANCI BAŞKANLARA HACİZ YOK

Yabancı devletler adına ilamsız takip yapılamayacak. Türkiye'yi ziyaret eden ya da transit geçen devlet, parlamento ve hükümet başkanı ile hükümet üyelerini taşıyan uçak gibi taşıtlara ödenmeyen borçlar nedeniyle el konulamayacak.

İCRA İŞLEMLERİ UYAP'TA

İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılacak; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenecek, kaydedilecek ve saklanacak.

E-VERİLER SENET HÜKMÜNDE SAYILACAK

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde sayılacak ve söz konusu imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olacak.

Türkiye GazetesiArtık Ev Eşyaları haciz edilemiyecek 

   
ETKİNLİK TAKVİMİ